Rasefjærfe
Yokohama
Opprinnelse: Japan
Vekt: Hane 1,75-2 kg Høne 1-1,5 kg
Egg: Minstevekt 45g Idealvekt 50g rødlig til gul
Finnes i fargene: Hvit rødtegnet og Hvit.
Hane, hvit rødtegnet.
Bildet er hentet fra Google.
Høne, hvit rødtegnet.
Bildet er hentet fra Google.
Hane, hvit.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 900g Høne 700g
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g