Rasefjærfe
Welsumer
Opprinnelse: Holland
Vekt: Hane 3-3,5 kg Høne 2-2,5 kg
Egg: Minstevekt 65g Idealvekt 72g mørkebrun
Finnes i fargene: Rustfarget og Orangefarget.
Hane med høne, rustfarget.
BIldet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1200g Høne 1000g
Egg: Minstevekt 45g Idealvekt 50g