Rasefjærfe
Vorwerk
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Hane 2,75-3 kg Høne 2-2,25 kg
Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 61g Lett gulig
Hane med høner.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1100g Høne 900g
Egg: Minstevekt 37g Idealvekt 41g