Rasefjærfe
Vaktel
​Dette er kun veiledende priser og er ikke bindende.
Rase
​Californisk toppvaktel
Europeisk vaktel
​Eurovaktel(domestisert)
Japansk vaktel
Kinesisk dvergvaktel
​Nordkrattvaktel(Bobwhite)
​Rapphøns(vanlig)
​Rødhøns
​Skjellvaktel
​Steinhøns
Pris per par
800,-
600,-
​100 - 150 (ungfugl - voksen)
200-400,- (avhengi av farge)
400,-
400-600,-
300-500,-
1000,-
300-500,-
Rugeegg per stk.