Rasefjærfe
Underlaget i hønsehuset
Skrevet av Elin Breivik
​De fleste av oss som har fugler vet at deres avføring lukter!
 Men det finnes råd for dette også, så her vil jeg nevne noen produkter som jeg bruker med stort hell.

 Stalosan F er et kunstig fremstilt produkt som brukes til flere dyrearter, og har en egenskap at den demper fuktighet og lukt spesielt på tregulv/ ubehandlet betong. Stalosan F inneholder også en rekke stoffer som dreper bakterier som fuglene ellers kan bli syke av.
Stalosan F fås kjøpt i sekk på 25 kg og er nokså kostbar (260.- pr sekk). Fordelen er at det skal brukes små mengder av gangen så det er et drøyt produkt.

Kalkmel er knust kalkstein, og inneholder kun naturlige stoffer. Kalkmel fås kjøpt i 25 kg sekk hos de fleste hagesenter over det ganske land og er billig i innkjøp (49.- pr sekk). Kalkmel er godt egnet til lukthemming av underlaget samt at den er svært basisk slik at bakterier av forskjellige slag ikke greier å leve i dette miljøet. Ved bruk av kalkmel må du være litt rausere når det legges på underlaget. Både Stalosan F og kalkmel må oppbevares tørt. Hvis ikke er det ikke egnet til bruk.
 Begge disse produktene er veldig bra så det må bli opptil hver enkelt hva som blir brukt.
 
SAND:
Vanlig sand er som regel gratis og finnes en rekke steder.
Sand har ingen oppsugingsevne og er tung av vekt, men den støver svært lite og egner seg derfor relativt godt.
Vanlig sand kan fint brukes i kyllingbur, men husk på at den må være tørr og oppvarmet (av varmelampe) før kyllingene settes inn på dette underlaget. Videre kan sanden inneholde skadelig ting som diverse parasitter men det er mulig å gi den noen timer i stekeovnen på en temperatur over 100 grader slik at eventuelle parasitter vil dø. Sanden bør skiftes ofte.
 
SKJELLSAND:
Skjellsand fås kjøpt i fin og grov type og den fine egner seg godt til underlag for kyllingenes første leveuker. Skjellsand er knust skjell hvor skjellene blir hentet i havet for så å bli vasket og seinere knust. Dette er et fint underlag som fuglene har nytte av på det viset at de får i seg kalk fra sanden samt at de ikke blir skadet i halsen ved inntak av sanden. Kyllinger er som kjent nysgjerrige å plukker på det meste som ligger på gulvet under dem. Skjellsand har dårlig evne til å suge opp fukt så den må skiftes ofte.
 
BIOSTRØ:
Biostrø er sammenpresset sponstrø fra trevirke og annet trevirke. Disse små pelletsene har en høy tørrhetsgrad og suger opp fuktighet veldig bra.
Bakdelen ved pellets er at det er forholdsvis dyrt så det er neppe lønnsomt hvis du har mange fugler. Fordelen igjen er at den varer lenge og trenger ikke å skiftes så ofte hvis du har en fugleflokk av moderat størrelse. Pelletsene løser seg sakte opp etterhvert som den tar opp fuktighet fra fuglenes avføring.
 
SPON:
Spon består av fine tre fibrer etter trevirke og har en god oppsugingsevne.
Den er lett av vekt og er som regel svært tørr. Noe som igjen gjør at den støver endel. Spon kan fint hentes hos din lokale sag, og for dem så er dette avfall og som regel er den rimelig å kjøpe. Bakdelen ved slikt fint spon er at når den blir fuktig og har ligget en stund som underlag så klabber den seg sammen og griser ganske mye .
 
SAGFLIS / KUTTERFLIS:
Flis er en grovere type av spon og er svært bra når det gjelder oppsugingsevne når det kommer til fukt. Den holder seg lett og luftig lenge. Den er billig i innkjøp og det finnes i dag presset flis i sekk som er lett å lagre på skikkelig vis. Den pressa flisa vi får kjøpt er renset for det meste av finstøv, og støver derfor endel mindre enn spon. Sagflis er etter min mening best til bruk hos voksne høns. Kyllinger har det best på skjellsand av fin type frem til de er så gamle at de vet at alt de plukker på ikke er spiselig.
Bronsjekalkun