Rasefjærfe
Tyske sperber
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Hane 2,5-3 kg Høne 2-2,5 kg
Egg: Minstevekt 60g Idealvekt 66g Hvit
Finnes i fargene: Tverrstripet.
Hane med høner, tverrstripet.
Bildet er hentet fra Google.