Rasefjærfe
Tysk landand
Opprinnelse: Europa
Vekt: Andrikk 2,5 kg And 2 kg
Egg: Minstevekt 60g hvit
Finnes i fargene: Blå broget
Bilder mangler!!