Rasefjærfe
Toppet hollender
Opprinnelse: Holland
Vekt: Hane 2 kg Høne 1,5 kg
Egg: Minstevekt 45g Idealvekt 50g Hvit
Finnes i fargene: Grå hvit/toppet og Svart hvit/toppet.
Hane, grå hvit/toppet.
Foto: Mary-Anna Moen
Hane grå hvit/toppet og høne svart hvit/toppet.
Foto: Mary-Anna Moen
Dverg krøllet høne, svart hvit/toppet.
Foto: Mary-Anna Moen
Hane, svart hvit toppet.
Foto: Isak Håvarstein Lothe
Høne.
Foto: Isak Håvarstein Lothe

dverg:

Vekt: Hane 900g Høne 800g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g