Rasefjærfe
Tjekkiske gås
Opprinnelse: Tjekkia
Vekt: Gasse 5 kg Gås 4 kg
Egg: Minstevekt 140g Hvit
Finnes i fargene: Hvit