Rasefjærfe
Taffeland
​Aythya ferina

Taffeland er en mellomstor dykk and.
Den voksne hannen har en lang mørk tegning med en grå band, et rødt hode og nakke, et svart bryst, røde øyne og en grå bak. Den voksne hunnen har et brunt hode og kropp. Den trekantede hodeform er særegen.
Hunner gir hese knurrer. Hanner har fløyter avskåret av en nasal notat aaoo-oo-haa .
Hekke område er myrer og innsjøer med en meter eller mer vanndyp. Taffeland avles i tempererte områder og Nord- Europa til Asia . De er trekkfugler , og vintrer i den sørlige og vest i Europa.
Disse er selskapelig fugler, danner store flokker om vinteren, ofte blandet med andre dykk ender som toppand , som de er kjent for å krysse seg med.
Disse fuglene finner hovedsakelig mat ved dykking eller beite. De spiser vannplanter med noen bløtdyr , vannlevende insekter og små fisk . De spiser ofte om natten.
Andrikk
And