Rasefjærfe
Swinhoe-fasan
Hører til familien hønsefasaner.
legger ca. 6-12 egg i året, rugetid 25 dager.
Foto: Ann Eva Hoston