Rasefjærfe
Svenske sorthøns
Opprinnelse: Sverige
Vekt: Hane 1,4-2 kg Høne 1-1.4 kg
Egg: Minstevekt 40g Idealvekt 45g Hvit til kremet
Finnes i fargene: Svart.
Hane, svart.
Bildet er hentet fra Google.
Høne, svart.
Bildet er hentet fra Google.