Rasefjærfe
Svane gås
Opprinnelse: Europa
Vekt: Gasse 5 kg Gås 4 kg
Egg: Minstevekt 120g Hvit
Finnes i fargene: Grå og Hvit
​Foto: Maren Vevatne
Foto/eier: S.Hansen.
ung gås.
Foto/eier: S.Hansen.