Rasefjærfe
svømmefugler
​Dette er kun veiledende priser og er ikke bindende.

Gressender

Art
Amerikablesand
​Blåvingeand
Bronsevingeand
Brunnakke
​Filippinerand
​Flekknebband
​Gulkinnand
​Gulnebband
​Gulnebbkrikkand
​Hvitkinnand
​Hottentottand
​Kaneland
​Kastanjeand
​Krikkand
Laysanand
​Prikkskjeand
Prydand
Stokkand
​Sølvand
Sørblesand

Dykkender

Art
Hvitøyeand
​Kobberhodeand
​Maoridykkand 
Marmorand
​Peposacaand
​Ringand
​Rødhodeand
​Taffeland
​Toppand

​Ærfugler, haveender og fiskeender

Art
​Hjelmfiskand
​Islandsand
​Kvinand
​Laksand
Siland

Treender

Art
Brudeand
​Knoppand (Moskusand - tamformen)
​Knoppand (Moskusand)
Mandarin and 

​Smågjess, gravender og rustender

Art
​Andesgås 
​Beltegravand
​Blåvingegås
​Brunhodegås
Gravand
Gråhodegås
​Kapprustand
​Maorirustand
Niland
​Praktrustand
​Rustand
​Sebragås 

​Gjess

Art
​Grågås
​Hawaiigås
​Hvitkinngås
​Kanadagås
​Keisergås
​Ringgås
​Rødhalsgås
Snøgås
​Stripegås
​Svanegås
​Svanegås(tamformen)
Voksne per par.
2000,-
2100,-
2400,-
1400,-
1700,-
1700,-
2600,-
1900,-
2200,-
2200,-
2400,-
1700,-
1700,-
1100,-
1400,-
2200,-
1800,-
600,-
1800,-
1700,-
​Voksne per par.
1900,-
2500,-
2200,-
2200,-
1500,-
2300,-
2000,-
1600,-
1200,-
​​Voksne per par.
2800,-
3000,-
1400,-
1900,-
1900,-
​​​Voksne per par.
1500,-
500,-
3500,-
1500,-
​​​​Voksne per par.
3800,-
2900,-
3200,-
3800,-
1300,-
3800,-
2700,-
2600,-
3200,-
2600,-
1800,-
3800,-
​​​​​Voksne per par.
600,-
3500,-
1700,-
1100,-
3500,-
1900,-
4500,-
3800,-
3500,-
3500,-
1200,-
Ungfugler per par.
1000,-
1800,-
800,-
1200,-
400,-
1100,-
1200,-
​Ungfugler per par.
1100,-
1600,-
1600,-
800,-
​​Ungfugler per par.
800,-
​​​Ungfugler per par.
300,-
1200,-
​​​​Ungfugler per par.
3000,-
2500,-
3000,-
800,-
3000,-
1800,-
2500,-
1800,-
1100,-
3000,-
​​​​​Ungfugler per par.
400,-
3000,-
1200,-
800,-
3000,-
1500,-
4000,-
3400,-
3000,-
3000,-
800,-