Rasefjærfe
Sumatra fasan
(Lophura Igana rufa)

Denne fasanen blir også kalt ildrygget fasan, må ikke forveksles med Prælatfasanen (Lophura Diardi.) Sumatrafasanen hører til de skjeldne rasene av hønsefasaner og volierfugl, først og fremst fordi den er vansklig og ha i avl, krever oppvarmet store oppholdsrom i vinter månedene og tåler ikke fuktighet.
Den krever en del animalsk for, ikke minst på kylling stadiet.
Kjønnsmoden når den er 2 år.
Legger ca. 5-8 egg i året, rugetid 24-25 dager.