Rasefjærfe
Sumatra
Opprinnelse: Sumatra
Vekt: Hane 2-2,5 kg Høne 1,75-2,25 kg 
Egg: Minstevekt 53g Idealvekt 60g Hvit
Finnes i fargene: Svart og Blå randtegnet.
Hane, blå randtegnet.
Bildet er hentet fra Google.
Hane, svart.
Bildet er hentet fra Google.
Høne, svart.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1000g Høne 800g
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g