Rasefjærfe
Steinbacher kampgås
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Gasse 5,5-6,5 kg Gås 4,5-5,5 kg
Egg: Minstevekt 130g Hvit
Finnes i fargene: Grå og Lyseblå