Rasefjærfe
Sonnerath høns
(Gallus Sonnerati)

Blir også kalt grå jungelhøne.
Sonnerathhøns er den mest utbredte vildhønsa her i landet, nest etter Bankiva.
Vanskelig og avle på.
Vekt: Hane 700-1200g Høne 600-750g
Hane.
Høne.