Rasefjærfe
Smålends gås
Opprinnelse: Norge
Vekt: Gasse 6,5 kg Gås 5,5 kg
Egg: Minstevekt 140g Hvit til grålig
Finnes i fargene: Grå broget
Gasse
Foto: Bendik Westermann
F.v. Gås og gasse.
Foto: Bendik Westermann