Rasefjærfe
Skåne gås
Opprinnelse: Sverige
Vekt: Gasse 7-10 kg Gås 6-8 kg
Egg: Minstevekt 150g Lysegrå
Finnes i fargene: Grå brogete