Rasefjærfe
Satyr-tragopan
(Tragopan Satyra)

Hører til gruppen hornfasaner, på grunn av dens små horn.
Hjemsted er i de sentrale deler av Himalaya.
Legger ca. 4-6 egg i året, rugetid 26-28 dager.