Rasefjærfe
Rustand
​Tadorna ferruginea

Dette er en fugl i åpne landskap og det vil lage reir på klipper, i huler, hull i trær eller sprekker fjernt fra vann, legger 6-16 kremet-hvite egg , ruges i 30 dager. Rustand er vanligvis funnet i par eller små grupper og sjelden danner store flokker. Men ved myting og overvintrings samlinger på utvalgte innsjøer eller langsomme elver kan være svært store.
Rustand er en særegen art, 58-70 cm lang med en 110-135 cm vingespenn. Den har oransje-brun kropp fjærdrakt og et blekere hodet. Vingene er hvite med svarte vingefjær. Den svømmer godt, og i flukt ser tung ut, mer som en gås enn en and. Kjønnene av denne slående art er like, men hannen har en svart ring nederst på halsen i hekkesesongen om sommeren, og hunnen har ofte et hvitt ansikt merke. Samtalen er en høyt vill tuting.
Rustand er en vanlig overvintrer i India. Denne fuglen er funnet i store våtmarksområder, elver med mudderflater og grus banker. Funnet i stor forsamling på innsjøer og reservoarer. Den hekker i høytliggende innsjøer og sumper i Jammu og Kashmir. Kommer i Nord-India i oktober og går av april.
​Foto: Maren Vevatne