Rasefjærfe
Ruging i maskin
Skrevet av Elin Breivik
​Det mest fasinerende ved å holde fugler ,det være seg høns, fasaner, kalkuner m.m er å følge prosessen fra egg til nyklekt kylling.
Når du hører pipene fra egget og er heldig å se kyllingen komme ut av egget står verden rundt deg stille.

Har du høner som er flinke rugere. er de best til å få frem kyllinger , ingen tvil om det , men noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å bruke rugemaskin f.eks hvis du har mange rugeegg eller forskjellige fugler/raser som ikke ruger selv..
Jeg vil ta for meg noen enkle huskeregler om maskinruging som fungerer fint for meg og kan være til hjelp for deg.

1* Oppbevaring av egg.
Rugeegg tåler ikke kuldegrader  ,så temperatur under lagring bør ligge på 12-16 grader c.

2* lagres i egg brett (alltid med den spisse enden ned) på støtt underlag og vendes fra side til side to ganger pr døgn (sett en 5 cm kloss under ene enden av brettet så snues det bare fra side til side).

3*Eggene kan lagres ca 14-16 dager (dette er optimal lagringstid).

4*Før eggene legges i maskinen , bør eggene ligge en stund i rom temperatur.

5*Jo ferskere eggene er jo bedre klekkeresultat.

6*Har du kjøpt egg som er fraktet med post eller lignende så må de hvile et døgn før de legges i maskinen.

7*Det er flere viktige faktorer som påvirker ruging i maskin.
(temperatur, lufting, fuktighet, vending og avkjøling).

Rugemaskinen må holde en stabil temperatur. Høns og de fleste fasaner skal ha 37,8 grader celsius under ruging.
Fuktigheten bør ligge på 40-50% så økes til 60-70% under klekking.

Ved lufting så settes døren på maskinen opp i 5-10 minutter hver dag, har du helautomatisk maskin trengs ikke dette da maskinen trekker inn friskluft selv, samtidig vil eggene avkjøles noe og det er bare fint. Ved lufting og avkjøling kvitter egget seg med gass som er livsviktig for det livet som er inne i egget .

Vending av eggene må gjøres hver dag og minimum to ganger pr dag.
det mest lettvinte her er selvfølgelig en helautomatisk maskin som sørger for vending av eggene .

Så tilslutt hva ser du når du gjennomlyser eggene dine.

*Ingen utvikling-ubefruktet egg (gjennomlyst etter 5-8 dager).

*Godt synlige blodårer(spindelvev) befruktet egg (gjennomlyst 5-8 dager ) .

*Rød eller svart flekk- tidlig død.

*Embryo med rød ring- tidlig død. (Infisert av bakterier). Egg som enten er ubefruktede eller infisert må fjernes umiddelbart, disse eggene vil utvikle gass og til slutt sprekke. Det vil ødelegge de andre eggene du har i maskinen og uten tvil lage en illeluktende fæl masse som du aldri vil glemme.

*Levende kylling med nebbet i luftlommen (klekkes ca om 48 timer).
Fra dag 1 til dag 21