Rasefjærfe
Rugeegg

Desinfisering av egg

Det er viktigere enn noen gang at vi er flinke med å desinfisere eggene vi bruker til ruging for nye kyllinger .Dette henger sammen med at det nå er endel smittsomme sykdommer som rammer våre fjørfe og begrensningen av disse sykdommene kan vi bidra med hvis vi er nøye med dette . Mange virsusykdommer kan følge med utenpå eggeskalllet og derfor er det viktig å desinfisere eggene før de legges til ruging . Da er kyllingene sikret en sykdomsfri start på livet og ikke minst så har vi mye større glede av friske høns som gir oss mange egg og kyllinger  [Kul] . Sykdomsbegrensning er også svært viktig når det kommer til salg av våre fjørfe .

Fremgangsmåte:

Slik går du frem  [Smiler] .

Alle egg som skal ruges frem skal være uten feil som sprekk i skall , avvik på form eller skallkvalitet og være så reine som mulig ( fjern skitt som eventuellt sitter på eggets utside ,svært skitne egg skal ikke benyttes til utruging ) .

Desinfisering med "duppemetoden " .

Gjør klar to stk boller av god størrelse ( gjerne glassboller) .Ved bruk av Virkon S eller Brinsea desmiddel skal blandingforholdet være 1% desinfiseringløsning , Desinfiseringsvesken skal holde en tempratur på 38-41 grader celsius ( ikke lavere enn 38 grader ,da drepes ikke eventuelle virus og bakterier kan trenge gjennom eggeskallet og innfisere egget  og ikke høyere enn 41 grader da  kan  egget  koke og fosteret dør .) Den idelle temprauren er 40 grader .

Legg få egg ned i glassbollen av gangen ( la ligge ca 3-5 minutter ) så rett over i glassbollen med reint vann ( skal også holde 41 grader ,raskt dupp i det reine vannet ) ,sette så over i eggbrett( helst ubrukte brett ) for lufttørking i romtempratur på ca 18-20 grader .

Viktig !

Eggene må håndteres så forsiktig som mulig da eggeskallet blir noe mer porøst som konsekvens av behandlingen og skallet må ikke under noen omstendighet gnies på etter behandling og viktig at du selv har vasket dine hender grundig før desinfiseringen startes .

Eggskallets beskyttende vokslag vil fjernes under desinfiseringen så derfor må det utvises forsiktighet i etterbehandlingen av eggene .

Eggene legges inn i rugemaskinen så snart de er tørket .

Rugetips

Det mest fasinerende ved å holde fugler ,det være seg høns ,fasaner ,kalkuner m.mer er å følge prosessen fra egg til nyklekt kylling.
Når du hører pipene fra egget og er heldig å se kyllingen komme ut av egget står verden rundt deg stille .

Har du høner som er flinke rugere... er de best til å få frem kyllinger , ingen tvil om det , men noen ganger kan det være mest hensiktsmessig å bruke rugemaskin f.eks hvis du har mange rugeegg eller forskjellige fugler/raser som ikke ruger selv..
Jeg vil ta for meg noen enkle huskeregler om maskinruging som fungerer fint for meg og kan være til hjelp for deg  .

1* Oppbevaring av egg.
Rugeegg tåler ikke kuldegrader  ,så tempratur under lagring bør ligge på 12-16 grader c.

2* lagres i eggbrett( alltid med den spisse enden ned ) på støtt underlag og vendes fra side til side to ganger pr døgn( sett en 5 cm kloss under ene enden av brettet så snues det bare fra side til side).

3*Eggene kan lagres ca 14-16 dager ( dette er optimal lagringstid ).

4*Før eggene legges i maskinen , bør eggene ligge en stund i romtempratur.
5*Jo ferskere eggene er jo bedre klekkeresultat.

6*Har du kjøpt egg som er fraktet med post eller lignende så må de hvile et døgn før de legges i maskinen.

7*Det er flere viktige faktorer som påvirker ruging i maskinen.
( tempratur,lufting,fuktighet, vending og avkjøling).

Stabil tempratur må maskinen holde. Høns og de fleste fasaner skal ha 37,8 grader celsius under ruging.
Fuktigheten bør ligge på 40-50% ,så økes til 60-70%under klekking.

Ved lufting så settes døren på maskinen opp i 5-10 minutter hver dag har du helautomatisk maskin trengs ikke dette da maskinen trekker inn friskluft selv  , samtidig vil eggene avkjøles noe og det er bare fint. Ved lufting og avkjøling kvitter egget seg med gass som som er livsviktig for det livet som er inne i egget .

Vending av eggene må gjøres hver dag og minimum to ganger pr dag.
det mest lettvindte her er selvfølgelig en helautomatisk maskin som sørger for vending av eggene .

Så tilslutt hva ser du når du gjennomlyser eggene dine.

*Ingen utvikling-ubefruktet egg( gjennomlyst etter 5-8 dager ).

*Godt synlige blodårer(spindelvev) befruktet egg (gjennomlyst 5-8 dager ) .

*Rød eller svart flekk- tidlig død.

*Embryo med rød ring- tidlig død. ( infisert av bakterier). Egg som enten er ubefruktede eller infisert må fjernes umiddelbart , disse eggene vil utvikle gass og til slutt sprekke ... vil da ødelegge de andre eggene du har i maskinen og uten tvil lage en illeluktende fæl masse som du aldri vil glemme .

*Levende kylling med nebbet i luftlommen(klekkes ca om 48 timer).

Pakking for sending

versjon 1

Tuller hvert egg inn i tørkerullpapir eller toalettpapir og setter de i brett med nytt brett over. Taper dem sammen slik at de står helt stødig. Legger så brettet i ei eske med spon/spøne i bunn. Et tettpakket lag på minst 5-7cm. Stapper så spon rundt sidene av brettet og samme over.

Benthe-Karin Hauge

Versjon 2

Sam Hav-vik