Rasefjærfe
Rødhodeand
​Netta rufina

Beskrivelse

Rødhodeanda tilhører dykkendene, men ligner mer på gressendene i størrelse, den er om lag så stor som en stokkand.
Andriken er lett gjenkjennelig, spesielt i praktdrakt. Han har et avrundet, oransje hode med oppreiste issefjær og steil panne, rødtnebb, sort bryst, hvite flanker, brun rygg og sort hale.
Hunnen er hovedsakelig lys brun, med mørkere rygg og isse og lysere kinn og hals, og grått nebb.
I eklipsedrakt minner hannen mer om hunnen, men nebbet er fortsatt rødt.

Atferd
Rødhodeanda spiser for det meste vannplanter. Den dykker ikke så mye som andre dykkender, men beiter heller fra overflata. Den er en sosial fugl og opptrer gjerne i flokk sammen med taffeland.
Reiret gjemmes i tett vegetasjon nær vannet. Hunnen legger mellom 6 og 12 lysegrønne egg som ruges i 26–28 døgn. Ungene er flygedyktige etter ca. 7 uker.

Lyd
Begge kjønn lager en bjeffende lyd. Hannen lokker på hunnen med et tje-tjoo som kan minne om et nys
 
Andrikk
Andrikk
Foto: Endre Romuld
Andrikk til venstre og hoe til høyre
Foto: Endre Romuld