Rasefjærfe
Rheinländer
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Hane 2-2,75 kg Høne 1,75-2,5 kg 
Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 61g hvit
Finnes i fargene: Svart.
Hane, svart.
Bildet er hentet fra Google.
Høne, svart.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1100g Høne 900g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g