Rasefjærfe
Perlehøns
(hjelmperlehøns)

Hjemsted er Afrika.
En svært sky fugl, men kan bli fortrolig hvor de oppholder seg fritt ilag med andre fugler.
Trives best fritt.
Vekt: Hane 1,5-2 kg Høne 1,5-2 kg
Foto: Endre Romuld
Foto: Endre Romuld