Rasefjærfe
Påfugldue
​Påfugl duen er en rasedue og navnet har den fått på grunn av sin flotte hale ( halen innholder 30-40 fjær ) mot normalt 12-14 fjær hos andre duer . Rasen sies å ha sin opprinnelse i India, Kina og Spania men er idag spredt over hele verden  og alle land har sine "varianter" . Påfuglduen finnes med fotbefjæring og uten og har en rekke fargevarianter . Rasen er svært rolig og tillitsfull av vesen  . Påfugl duer kan holdes i par eller i små flokker .Rasen kan også dukke opp med silkebefjæring noe som er meget sjeldent så disse individene er mye verdt for en som driver på med påfuglduer  . Håper på flere farger av denne praktfulle duen etterhvert men foreløbig har jeg hvit og blå/spettet i mitt oppdrett .
Foto: Endre Romuld
Foto: Endre Romuld