Rasefjærfe
Paduaner
Opprinnelse: Europa
Vekt: Hane 2,5 kg Høne 2 kg
Egg: Minstevekt 48g Idealvekt 55g hvit
Finnes i fargene: Svart, Sølv sortsømmet, Gull sortsømmet og Gul hvitsømmet
Gul hvitsømmet, dverg.
Foto: Lasse Elverum
Gul hvitsømmet, dverg.
Foto: Lasse Elverum
Høne, gull sortsømmet.
Bildet er hentet fra Google.
Høne, svart.
Bildet er hentet fra Google.
Hane med høner, sølv svartsømmet.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 900g Høne 800g
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g