Rasefjærfe
Østfrisiske möwen
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Hane 2,25-3 kg Høne 1,75-2,5 kg
Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 60g Hvit
Finnes i fargene: Sølv sort/dobbelplettet og Gull sort/dobbelplettet.
Sølv sort/dobbelplettet.
Foto: Maren Vevatne
​Sølv sort/dobbelplettet.
Foto: Maren Vevatne
Hane med høne, sølv sort/dobbelplettet.
Foto: Tommy's Fjærfe Oppdrett 
Hane med høne, sølv sort/dobbelplettet.
Foto: Tommy's Fjærfe Oppdrett 

dverg:

Vekt: Hane 1000g Høne 900g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g