Rasefjærfe
Orloff
Opprinnelse: Persia og Russland
Vekt: Hane 3-3,5 kg Høne 2,25- 2,75 kg 
Egg: Minstevekt 53g Idealvekt 58g hvit til lett brunlig
Finnes i fargene: Rød broget og Mahognifarget.
Hane, rød broget.
Bildet er hentet fra Google.
Hane, mahognifarget.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1200g Høne 1000g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g