Rasefjærfe
Ølands gås
Opprinnelse: Sverige
Vekt: Gasse 5 kg Gås 4,5 kg
Egg: Minstevekt 120g Hvit
Finnes i fargene: Grå broget