Rasefjærfe
Okina chabo
Opprinnelse: Japan
Vekt: Hane 725g Høne 625g
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g Gul til kremet
Finnes i fargene: Hvit
Hane med høne, hvit.
Bildet er hentet fra Google.