Rasefjærfe
Ohiki
Opprinnelse: Japan
Vekt: Hane 900g Høne 750g
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g
Finnes i fargene: Gullhalset
Hane med høner, gullhalset.
Bildet er hentet fra Google.