Rasefjærfe
O-shamo
Opprinnelse: Japan
Vekt: Hane 4 kg Høne 3 kg
Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 61g brunlig
Finnes i fargene: Svart.
Hane, svart.
Bildet er hentet fra Google.