Rasefjærfe
Norske jærhøns
Opprinnelse: Norge
Vekt: Hane 1,75-2 kg Høne 1,5-1,75 kg
Egg: Minstevekt 55g Idealvekt 61g Hvit
Finnes i fargene: Brun/gul, Gul/brun og Grå
Brun/gul hane og Gul/brun høner.
Foto: Endre Romuld
Gul/brun hane.
Foto: Rune Olsen
En flokk med Gul/brun og Brun/gul jærhøns.
Foto: Rune Olsen

dverg:

Vekt: Hane 800g Høne 700g
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g