Rasefjærfe
Norsk petent
​Norsk Petent er en gammel rase; hvor gammel er vanskelig å si, men den har eksistert med sikkerhet i landet siden før århundreskiftet.  Etter all sannsynlighet har den framkommet  etter tidligere import av tyske duer, for så å oppstå i en norsk type, nemlig "Norsk Petent" .
Rasen har hele tiden vært i Østfold, men ble mer eller mindre borte fra utstillinger, inntil det ble blåst liv i rasen igjen på 1960 tallet.  Egen standard hadde vi på rasen hele tiden, men denne ble for få år siden modernisert lik den Gammeltyske Mefikk , noe som har gjort rasen meget ettertraktet.  Rasen er i stadig utbredelse og utvikling. 
Copyright ​http://www.raseduen.no/seksjoner/nasjonraser/norskera.htm