Rasefjærfe
Nå, hvordan og når
Skrevet av Elin Breivik
​Når vi klekker kyllinger (tenker da på kyllinger ruget fram i maskin) så er dette litt annerledes enn hvis hønemor selv ruger frem sine små. Når kyllingene er klekket flyttes de først over i en kyllingkasse eller egnet bur (hvor de har tilleggsvarme ved hjelp av varmelampe eller kyllingmor), hvor de så tilbringer sine første uker. Når kyllingene er blitt fullbefjæret (4-6 ukers alder) flyttes de igjen til et litt større bur hvor de da skal gå uten ekstra varme.

For når kyllingene har fått utviklet full fjærdrakt kan de selv regulere sin egen kroppsvarme, og da behøver de ikke lenger ekstra varme .
 Når kyllingene har blitt 10-12 uker er det på tide å introdusere dem for hovedflokken av de voksne hønene du måtte ha. Alle kyllingene skal slippes inn til flokken samtidig, og husk på at de voksne hønsene er mette og fornøyde slik at de er rolige (Du må under ingen omstendighet slippe kun en- to kyllinger inn til voksne høner. Det er den sikre død for kyllingen).

Du må være forberedt på at de voksne hønene vil jage og hakke etter kyllingene når de nærmer seg mat/vann. (Hønenes hakkeorden er tøff !) De gir alle nyankomne kyllinger en tøff start på flokk tilværelsen.

Det som kan være lurt er å utplassere flere mat /vann automater tilpasset kyllingene slik at de får den maten de trenger. Lag noen gjemmeplasser (f.eks. treplater støttet opp mot veggen, små kasser veltet på siden etc.) hvor kyllingene kan søke ly når hønene blir for voldsomme i sin " barneoppdragelse".

Denne litt tøffe prosessen vil ta noen dager (noen ganger uker) før kyllingene forstår rangen i flokken, og har funnet sin plass. Da faller roen igjen over flokken og hanefar vil beskytte også nykommerne mot eventuelle farer som han føler er truende for sin flokk.

Denne hakkeordenen som eksisterer i en flokk med høns er nødvendig for at flokken skal fungere. Den finnes i alle flokker av høns uansett størrelse flokken måtte ha. Så det du gjerne opplever (og som kan se fælt ut) er en helt naturlig del av hønenes levesett. Mange spør meg først når de har fått sine første kyllinger hva de skal foreta seg når dette skjer, og har da gjerne tatt ut kyllingene av flokken igjen. For det ser jo så brutalt ut. Dette utsetter bare prosessen ytterligere.
Jeg selv har en rutine på dette som jeg synes fungerer greit. Jeg setter bestandig inn nye kyllinger på kveldstid når de voksne hønene har vaglet seg, og falt til ro for dagen. Jeg velger da videre å slukke lyset å setter kyllingene inni et av de gjemmestedene jeg har gjort stand for dem (der står det også mat/vann klart). I løpet av natten så har kyllingene fått overført endel lukt som er i den eksisterende flokken fra før (høns har utmerket luktesans) noe som demper den litt ampre stemningen som nykommerne skaper. Da går introduseringen litt lettere siden kyllingene ikke lukter fremmed i like stor grad.
Hamborger