Rasefjærfe
Moskusand
Opprinnelse: Sør amerika
Vekt: Andrikk 4-4,5 kg And 3 kg
Egg: Minstevekt 70g Hvit men ofte med gulig skygge
Finnes i fargene: Vildtfarget, Hvite, Hvit med sort isse, Hvit/svartspettet, Svart brogete, Brun brogete, Blå brogete og Perlegrå vildtfarget
Foto: Endre Romuld
Foto: Endre Romuld
Svart broget andrikk.
Foto: Line Håland Albertsen
Brun broget and.
Foto: Line Håland Albertsen
Blå broget and.
Foto: Line Håland Albertsen
Brun and og ei svart and(bakgrunn)
Foto: Line Håland Albertsen
Perlegrå andrikk.
Foto: Line Håland Albertsen