Rasefjærfe
Minorka
Opprinnelse: Spania
Vekt: Hane 3 kg Høne 2,5 kg
Egg: Minstevekt 60g Idealvekt 66g Hvit
Finnes i fargene: Svart, Hvit og Gule
Høne, svart.
Foto: Tommy's Fjærfe Oppdrett 
Høne, hvit.
BIldet er hentet fra Feathersite.com

dverg:

Vekt: Hane 1200g Høne 1000g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g