Rasefjærfe
Mignon and
Opprinnelse: ukjent, men fremavlet i Holland og England
Vekt: Andrikk og and maks 1 kg
Egg: Minstevekt 50g Grønnlig
Finnes i fargene: Hvit, Vildtfarget, Sølv vildtfarget, Blå vildtfarget, Blå-gul, Svart/hvitbrystet, Vildtfarget/broget og Svart
Andrikk, sølv viltfarget.
Foto: Endre Romuld
And, sølv viltfarget.
Foto: Endre Romuld
Hvit.
Foto: Maren Vevatne
Hvit.
Foto: Maren Vevatne
Hvit.
Foto: Ann Eva Hoston
Hvit.
Foto: Maren Vevatne