Rasefjærfe
Maran
Opprinnelse: Frankrike
Vekt: Hane 3,1-3,6 kg Høne 2,5-3,1 kg
Egg: Minstevekt 65g Idealvekt 71g Mørkebrun
Finnes i fargene: Kobberfarget og Gråstripet.
kobberfarget.
Foto: Maren Vevatne
Gråstripet.
Foto: Maren Vevatne
Hane, gråstripet.
Foto: Martin Hoston Einan
Høne, gråstripet.
Foto: Martin Hoston Einan
Høne, kobberfarget.
eier/foto: S.Hansen.
Blå kobberfarget høne.
Foto: Nina Venaas
Egg.
eier/foto: S.Hansen.

dverg:

Vekt: Hane 1-1,1 kg Høne 0,9-1 kg
Egg: Minstevekt 45g Idealvekt 49g