Rasefjærfe
Mandarinand
​Aix galericulata

Mandarinand er en andefugl med en lengde på 41 cm, og et vingespenn på 71 cm. Flukten er rettlinjet og hurtig. Den foretrekker småvann med trær langs bredden, hvor den bygger reir i huller i trærne. Mandarinanden finner føde helst på land. Den er kvikk og aggressiv i kampen om føden på foringssteder.
Mandarinanden stammer opprinnelig fra Øst-Asia. Spredte eksemplarer kan i vill tilstand har enkelte steder slått seg ned i Europa, særlig i England. Spredte eksemplarer som kan påtreffes i Norge er høyst sannsynlig rømt fra fangenskap.
Et par.
Foto: Endre Romuld
​Et par.
​Foto: Endre Romuld
And
Foto: Endre Romuld
​And
Foto: Endre Romuld