Rasefjærfe
Malayer
Vekt: Hane 3,5-4,5 kg Høne 2,5-3,5 kg
Egg: Minstevekt 50g Idealvekt 55g Brungul
Finnes i fargene: Gull sort/hvetefarget og Rødsadlet
Haner, gull sort/hvetefarget.
Foto og eier Ivar Underberge.
Hane med høne, gull sort/hvetefarget.
Foto og eier Ivar Underberge.
Hane, hvit.
Bildet er hentet fra www.kampfhuehner.de

dverg:

Vekt: Hane 1,7 kg Høne 1,3 kg
Egg: Minstevekt 30g Idealvekt 33g