Rasefjærfe
Legbar
Opprinnelse: England
Vekt: Hane 2,5-3 kg Høne 2-2,5 kg
Egg: Minstevekt 58g Idealvekt 64g Hvit
Finnes i fargene: Legbarfarget.
Hane, legbarfarget.
Foto: Martin Hoston Einan.
Høne, legbarfarget.
Bildet er hentet fra Google.
Hønekyllinger.
Foto: Asbjørg Sæterbø

dverg:

Vekt: Hane 1000g Høne 900g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 40g