Rasefjærfe
Langshan
Opprinnelse: Tyskland
Vekt: Hane 3-4,5 kg Høne 2,5-3,5 kg
Egg: Minstevekt 58g Idealvekt 64g Gulbrun
Finnes i fargene: Svart.
Hane med høne, svart.
Bildet er hentet fra Google.

dverg:

Vekt: Hane 1200g Høne 1000g
Egg: Minstevekt 42g Idealvekt 46g