Rasefjærfe
Lakenfelder
Opprinnelse: Holland
Vekt: Hane 2 kg Høne 1,5 kg
Egg: Minstevekt 52g Idealvekt 57g Hvit
Dverg.
Foto: Maren Vevatne
Hane
Bildet er hentet fra Google.
Høne
Bildet er hentet fra Google.
Kyllinger.
Foto: Asbjørg Sæterbø

dverg:

Vekt: Hane 900g Høne 800g
Egg: Minstevekt 35g Idealvekt 39g