Rasefjærfe
La flèche
Opprinnelse: Frankrike
Vekt: Hane 3-3,5 kg Høne 2,5-3 kg
Egg: Minstevekt 65g Idealvekt 72g Hvit med antydning av rosa
Finnes i fargene: Hvit og Svart.
Hane med høner, svart.
Bildet er hentet fra Google.
Hane, hvit.
Bildet er hentet fra Google.