Rasefjærfe
Krikkand
​Anas crecca

Krikkand er en vanlig og utbredt and som hekker i tempererte Eurasia og vandrer sørover om vinteren.
De er svært selskapelig utenfor hekkesesongen, og kan danne store flokker. De er ofte funnet i skjermede våtmarker og lever av frø og virvelløse dyr.
Andrikk