Rasefjærfe
Kappand
Anas capensis

Kappand er en 44-46 cm lang and.
Denne arten er i hovedsak ikke-vandrende , selv om den beveger seg opportunistisk med regnet. Som mange sørlige ender, kjønnene er like. De er veldig blek og hovedsakelig grå, med en brunere bak og rosa på regningen (unge fugler mangler rosa). Kappand kan ikke forveksles med noen andre ender.
Det er et tynt fordelt men utbredt and, sjelden sett i store grupper unntatt myteflokker som det gjerne finnes opp til 2000.
Denne arten lever av vannplanter og små skapninger (virvelløse dyr, krepsdyr og amfibier). Reiret er på bakken under vegetasjon og i nærheten av vann.
Dette er en generelt rolig art, unntatt under parring.